Przejdź do treści

Szkielet [JAK JEST]

Kolejnymi liniami jakie poznamy są te o numerach 13, 17 i 34. Linie te są wzajemnie zsynchronizowane i kursują co 24 minuty w centrum przez cały dzień. Co ciekawe, wszystkie z nich posiadają wspólną pętlę – Lwowska szpital pętla 02.

Linia numer 13 z pewnością jest jedną z linii z najdłuższą trasą na terenie miasta. Trasę rozpoczyna na przystanku Lwowska szpital pętla przy ul. Zenitowej, po czym krótkim przejazdem ulicą Leszka Czarnego dostajemy się na ul. Lwowską, skąd skręcamy w Armii Krajowej, następnie jadąc ulicami Niepodległości, Rejtana, Powst. Warszawy, Hetmańską, Kilara, Szopena, Targową, Piłsudskiego, Marszałkowską, Lubelską, Wyzwolenia, Ofiar Katynia, Kotuli, German, Wyspiańskiego, Strzelniczą, Plenerową, Panoramiczną, Witosa oraz Langiewicza docieramy do przystanku końcowego Wita Stwosza pętla 01 przy ulicy Srebrnej. Przystankiem początkowym w kierunku przeciwnym jest Langiewicza / Wita Stwosza 04. Wraz z linią 17 są to jedyne linie rozpoczynające i kończące kursy na przystankach o nazwach różnych niż nazwa ulicy przy której się znajduje przystanek, co w Rzeszowie jest niezmierną rzadkością, przy czym wyłącznie linia 13 rozpoczyna i kończy wszystkie kursy na owych pętlach. Do roku 2018 linia kursowała z pętli przy ul. Mikołajczyka do przystanku Niepodległości pawilony (ob. Niepodległości / Rejtana 02) z kursami wariantowymi do Lwowskiej szpital. Na odcinku Kotuli – Wita Stwosza z linii korzysta niewielka ilość pasażerów, co ciekawe widoczna jest spora grupa pasażerów wsiadających na przystanku początkowym przy ul. Langiewicza, natomiast na odcinku Ofiar Katynia – Wyzwolenia widoczna jest spora ilość osób wysiadających, co może sugerować przesiadanie się na inne linie. W kierunku przeciwnym nie zaobserwowano tak widocznej tendencji.

Linia 17 również rozpoczyna kursy na przystanku Lwowska szpital pętla 02 przy ul. Zenitowej, skąd kursuje ulicami Leszka Czarnego, Lwowską, Mieszka I, Niepodległości, Krzyżanowskiego, Paderewskiego, Rejtana, Piłsudskiego, Krakowską, Witosa, Wyspiańskiego i Wita Stwosza, gdzie na przystanku Wita Stwosza pętla 01 przy ul. Srebrnej kończy się bieg większości kursów, wariantowo linia kursuje ulicami Langiewicza, Bat. Chłopskich i Przemysłową do pętli Przemysłowa U. Celny.

Linia 34 w początkowym odcinku kursuje tak, jak linia 17: Z przystanku Lwowska szpital pętla 02 dociera do ul. Paderewskiego, dzie następuje rozdzielenie, linia 17 skręca w al. Rejtana w prawo, natomiast linia 34 – w lewo, skąd ulicami Rejtana, Powst. Warszawy, Hetmańską, Lisa – Kuli i Cieplińskiego dojeżdża do ul. Piłsudskiego, skąd ponownie biegnie śladem linii 17 ulicami Krakowską, Witosa, Wyspiańskiego i Wita Stwosza, skąd biegnie ulicami Langiewicza, Staroniwską, częścią Kielanówki do ul. Błękitne Wzgórze. Wariantowo linia kursuje również 2 przystanki dalej do pętli w Kielanówce.

Zapoznanie się z trasami omawianych linii mamy za sobą, dowiedzmy się zatem, jakie funkcje owe linie spełniają.

Zacznijmy od linii 17 i 34: Obsługują one osiedle przy przystanku Lwowska szpital 05 oraz pacjentów KSW nr 2, pasażerów udających się na Cmentarz Pobitno, osiedla przy ul. Mieszka I, Krzyżanowskiego, Paderewskiego. Ponieważ linie rozdzielają się na Rejtana i obsługują zupełnie różnych pasażerów nie jest konieczne rozdzielanie godzin ich odjazdów, co jednak wykonano i linie te odjeżdżają naprzemiennie w kierunku centrum miasta.

Linia 17 łączy w/w obszary z kampusem uczelni takich jak Uniwersytet Rzeszowski i WSPiA oraz z Pl. Wolności – głównymi przystankami przesiadkowymi miasta. Wraz z linią 34 ponadto pozwala na dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Krzyżanowskiego. Linia 34 natomiast pozwala na dokonanie przesiadki na Powst. Warszawy i dojechanie m. In. w rejon kampusów Politechniki Rzeszowskiej czy szkół zlokalizowanych przy Dąbrowskiego, ponadto zapewnia bezpośredni dojazd do szkół przy ul. Hetmańskiej oraz osi przesiadkowej Lisa-Kuli – Cieplińskiego. Od ul. Krakowskiej linie 17 i 34 ponownie kursują wspólną trasą obsługując osiedla Króla Augusta, Krakowska Południe oraz Kmity, na tej części trasy kursy linii również są zsynchronizowane w kierunku do centrum. Linia 17 ponadto wariantowo obsługuje ul. Przemysłową (zakłady pracy oraz os. Zawiszy od ul. Solidarności), natomiast linia 34 jest podstawową linią komunikacyjną osiedla Staroniwa. Dla tej części trasy obie linie umożliwiają dojazd do przystanku Krakowska Jedn. Wojskowa, gdzie możliwa jest przesiadka na wiele innych linii kursujących na kluczowych trasach, ponadto linie zapewniają dojazd do w/w miejsc jak Pl. Wolności (17) czy Cieplińskiego (34).

Linię numer 13 jako najbardziej krętą pozostawiłem na koniec. Największe potoki pasażerskie obserwuje się między al. Rejtana a ulicą Kotuli. W szczególności na odcinku Langiewicza – German widoczny jest spory spadek ilości pasażerów podróżujących linią. Jednocześnie, co ciekawe, w kierunku Lwowskiej zauważyć można sporą ilość pasażerów wsiadających na przystanku początkowym, w przeciwnym kierunku nie obserwuje się jednak znaczących ilości osób wysiadających. Pierwsze wysiadki obserwuje się już od ul. Ofiar Katynia z niewielką zwyżką na przystanku Wyzwolenia / Ofiar Katynia, co wprost może sugerować przesiadki na inne linie na w/w przystanku. Linia jako sposób dotarcia do centrum skuteczna jest na odcinku między ul Ofiar Katynia a al. Powst. Warszawy, w pozostałej części trasy linia pozwala na dotarcie do innych uczęszczanych destynacji, czy na przesiadkę na inne linie, np. z osiedla Wzgórza Staroniwskie pozwala na przesiadkę na Wita Stwosza w linie 17 i 34, natomiast na ul. Kotuli w linie 2, 6, 27, 32, 36. Łączy ona następujące charakterystyczne punkty pozwalające na dokonanie przesiadki: Rejtana, Powst. Warszawy, Hetmańską, Targową, Piłsudskiego (z Pl. Wolności), Marszałkowską, Wyzwolenia, Kotuli, Wita Stwosza pętla. Charakterystyczne cele znajdujące się na trasie linii: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, os. Pobitno, os. Mieszka I, os. Nowe Miasto oraz Paderewskiego, centra handlowe: Millenium Hall, Plaza, Nova, część os. Drabinianka, Stadion Miejski oraz szkoły: ZS Elektronicznych, Mechanicznych, Sportowych, Plastycznych, przychodnie przy ul. Hetmańskiej, os. Grota-Roweckiego, Śródmieście, 1000-lecia, Kolegium Nauk Medycznych UR, Szpital Miejski, os. Baranówka z terenami przemysłowymi wzdłuż ul. Przy Torze, os. Andersa, CH Nowy Świat, os. Krakowska Południe oraz Kotuli oraz os. Kmity.

Wszystkie 3 linie kursują z częstotliwością 24 minuty w dni powszednie oraz 30 w weekendy i święta, linie te posiadają zsynchronizowane między sobą rozkłady jazdy, co pozwala zachować regularność komunikacji na wspólnych odcinkach tras. Niestety linie te nie są zsynchronizowane z liniami 0A, 0B, 18 i 19 omawianymi w poprzednim wpisie. Linia 17 ze względu na potoki pasażerskie obsługiwana jest zamiennie taborem MAXI – 12 metrów oraz MEGA – 18 metrów. Linie 13 i 34 obsługiwane są taborem MAXI.

1 komentarz do “Szkielet [JAK JEST]”

Możliwość komentowania została wyłączona.