Przejdź do treści

Przewodnik po biletach RTM

 • Bilety krótkookresowe
 • Bilety długookresowe
 • Rzeszowska Karta Miejska
 • Elektroniczna Portmonetka
 • Taryfy łączone
 • Ulgi i strefy
 • Kierowcy nie prowadzą sprzedaży biletów

Bilet 60-minutowy lub jednoprzejazdowy

Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie 60 minut od skasowania lub do 1 przejazdu bez limitu czasu podróży.

 • Dostępny w kasowniku

  Dostępny do zakupu w kasowniku przy użyciu karty płatniczej w promocyjnej cenie

Strefa A

Strefa A+B

Strefa B

Normalny

5,00 zł

6,20 zł

4,40 zł

Ustawowy
(np. student)

2,50 zł

3,10 zł

2,20 zł

Samorządowy
(np. uczeń, emeryt)

3,00 zł

3,70 zł

2,60 zł


Bilet 90-minutowy

Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie 90 minut od skasowania.

 • Dla strefy B obowiązuje bilet dla stref A+B

Strefa A

Strefa A+B

Normalny

8,20 zł

10,20 zł

Ustawowy
(np. student)

4,10 zł

5,10 zł

Samorządowy
(np. uczeń, emeryt)

4,90 zł

6,10 zł


Bilet 24-godzinny

Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie 24 godzin od skasowania.

 • Dla strefy B obowiązuje bilet dla stref A+B

Strefa A

Strefa A+B

Normalny

18,00 zł

23,00 zł

Ustawowy
(np. student)

9,00 zł

11,50 zł

Samorządowy
(np. uczeń, emeryt)

11,00 zł

14,00 zł

Gdzie kupić?

 • Kierowcy nie prowadzą sprzedaży biletów

 • Kasowniki w pojazdach
 • Biletomaty stacjonarne
 • Biletomaty mobilne
 • Aplikacje mobilne
 • Punkty stacjonarne

Zakup biletu kartą płatniczą w kasowniku:

Gdy na kasowniku wyświetla się wyłącznie napis "bilet domyślny"

Kasownik nie obsługuje płatności kartą płatniczą

Kasownik obsługuje płatności kartą płatniczą

Aby zakupić bilet kartą płatniczą wybierz funkcję INNY BILET

Następnie wybierz strefę:
Strefa A – przejazd na terenie Miasta Rzeszowa
Strefa B – przejazd na terenie Gmin
Strefa A+B – przejazd z przekroczeniem granicy stref

Następnie wybierz ewentualną ulgę:
NORMALNY
ULGOWY USTAWOWY – m.in. STUDENT
ULGOWY SAMORZĄDOWY – m.in. UCZEŃ, EMERYT

Następnie przyłóż kartę do kasownika

Bilet został zakupiony

Bilet nie został zakupiony

Odpowiedzi na najczęstsze pytania (FAQ):

Kupując bilet kartą płatniczą w kasowniku jest on zapisywany elektronicznie na karcie, kasownik nie drukuje biletu ani potwierdzenia.

Podczas kontroli biletów należy kontrolerowi okazać kartę (lub telefon), na której bilet został zakupiony. Nie należy okazywać aplikacji bankowej, gdyż nie stanowi ona dowodu zakupu biletu.

Bilet 60-minutowy zakupiony kartą płatniczą działa w taki sam sposób jak bilet 60-minutowy papierowy. Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie 60 minut od skasowania lub do jednego przejazdu bez limitu czasu podróży.

Na jedną kartę płatniczą można kupić więcej niż jeden bilet.

Jeżeli kasownik zawiesił się na ekranie “Przetwarzanie…” bilet NIE został zakupiony.

Istnieje możliwość sprawdzenia ważności, poprawności oraz ilości skasowanych biletów poprzez naciśnięcie przycisku “Sprawdź konto” i przyłożenie karty. NIE ISTNIEJE możliwość sprawdzenia czasu ważności biletów. PAMIĘTAJ CZAS SKASOWANIA!

 • Zakup biletów papierowych możliwy jest w 48 biletomatach stacjonarnych na terenie Rzeszowa oraz w biletomacie na terminalu Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka

 • Gotówka

  Biletomaty stacjonarne na terenie Rzeszowa przyjmują płatności bilonem, jak i banknotami.

 • Karta płatnicza

  Biletomaty stacjonarne na terenie Rzeszowa wyposażone są w terminale obsługujące karty zbliżeniowe, jak i z chipem, posiadają również pinpady do autoryzacji transakcji.

 • Biletomat na Porcie Lotniczym przyjmuje wyłącznie płatności bilonem oraz kartą zbliżeniową

 • Nieczynne biletomaty Dworzec główny PKP oraz Bardowskiego

  Na czas budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego nieczynne pozostają biletomaty przy Dworcu Głównym PKP oraz przy ul. Bardowskiego.

 • Biletomaty zamontowane są w niemal 90% pojazdów

  W automaty biletowe wyposażone są pojazdy w pomarańczowo-srebrnych barwach, za wyjątkiem autobusu o numerze 900.

 • Gotówka

  Biletomaty mobilne przyjmują płatności wyłącznie bilonem.

 • Karta płatnicza

  Biletomaty mobilne obsługują wyłącznie płatności zbliżeniowe.

Aplikacje firm zewnętrznych

Bilety krótkookresowe dostępne są do zakupu w następujących aplikacjach mobilnych: zbiletem.pl, moBILET, SkyCash, GoPay, mPAY.

Aplikacje bankowe

Bilety krótkookresowe można kupić w aplikacjach niektórych banków współpracujących z wymienionymi wyżej aplikacjami, są to m. In.: PKO BP, Pekao SA, ING Bank Śląski, Alior Bank, Santander, Millenium, BNP Paribas, Velo Bank. Sprawdź, czy Twój bank nie oferuje biletów w swojej aplikacji.

Bilety papierowe można także zakupić w Punktach Obsługi Podróżnego (POP), których lista znajduje się poniżej oraz w niektórych punktach handlowych.

Punkty Obsługi Podróżnego:

 • Dworzec Lokalny, ul. Towarnickiego 7,
 • ul. Lisa-Kuli 20, obok przystanku Lisa-Kuli 02,
 • ul. Targowa 1, obok przystanku Targowa 01,
 • CH Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65,
 • CH Nowy Świat, ul. Krakowska 20,
 • ul. Trembeckiego 3, w biurowcu ZTM, obok przystanków Trembeckiego ZTM.

Szczegóły dotyczące POP znajdziesz tutaj

Bilet 5-dniowy

Imienny, ważny przez 5 kolejnych dni.

 • Dostępny także w biletomatach mobilnych

  Bilet 5-dniowy można zakupić przy użyciu Rzeszowskiej Karty Miejskiej także w automatach zamontowanych w pojazdach.


Strefa A

Strefa A+B

Strefa B

Normalny

40,00 zł

49,00 zł

35,00 zł

Ustawowy
(np. student)

20,00 zł

24,50 zł

17,50 zł

Samorządowy
(np. uczeń, emeryt)

24,00 zł

29,00 zł

21,00 zł


Bilet 30-dniowy

Imienny, ważny od pierwszego dnia obowiązywania do godziny 23:59 trzydziestego dnia.


Strefa A

Strefa A+B

Strefa B

Normalny

125,00 zł

155,00 zł

110,00 zł

Ustawowy
(np. student)

62,50 zł

77,50 zł

55,00 zł

Samorządowy
(np. uczeń, emeryt)

75,00 zł

93,00 zł

66,00 zł


Bilet miesięczny

Imienny, ważny od 1. do ostatniego dnia wybranego miesiąca, w przypadku, gdy data zakupu jest późniejsza niż 1. dzień wybranego miesiąca, bilet ważny jest od tego dnia do ostatniego dnia miesiąca.


Strefa A

Strefa A+B

Strefa B

Normalny

125,00 zł

155,00 zł

110,00 zł

Ustawowy
(np. student)

62,50 zł

77,50 zł

55,00 zł

Samorządowy
(np. uczeń, emeryt)

75,00 zł

93,00 zł

66,00 zł


Bilet miesięczny na okaziciela

Ważny od 1. do ostatniego dnia wybranego miesiąca, w przypadku, gdy data zakupu jest późniejsza niż 1. dzień wybranego miesiąca, bilet ważny jest od tego dnia do ostatniego dnia miesiąca.

 • Wyłącznie dla strefy A

 • Ograniczona dostępność

  Dostępny wyłącznie w Punktach Obsługi Podróżnego na dedykowanych kartach.


Strefa A

Normalny

225,00 zł

Ustawowy
(np. student)

112,50 zł

Samorządowy
(np. uczeń, emeryt)

135,00 zł


Bilet 90-dniowy

Imienny, ważny od pierwszego dnia obowiązywania do 23:59 dziewięćdziesiątego dnia.

 • Wyłącznie bilet normalny

  Jeśli jesteś uczniem lub studentem sprawdź ofertę biletów semestralnych oraz wakacyjnych.


Strefa A

Strefa A+B

Strefa B

Normalny

345,00 zł

430,00 zł

300,00 zł


Bilet 180-dniowy

Imienny, ważny od pierwszego dnia obowiązywania do 23:59 180. dnia.

 • Wyłącznie bilet normalny

  Jeśli jesteś uczniem lub studentem sprawdź ofertę biletów semestralnych oraz wakacyjnych.


Strefa A

Strefa A+B

Strefa B

Normalny

660,00 zł

820,00 zł

580,00 zł


Bilet semestralny

Bilet imienny przeznaczony dla uczniów oraz studentów.

 • Bilet studencki

  Dostępny na semestr letni oraz zimowy, terminy ważności to: Od 1. października do 15. lutego lub od 16. lutego do 30. czerwca

 • Bilet uczniowski

  Dostępny na następujące okresy: Od 1. września do 31. stycznia lub od 1. lutego do 30. czerwca.

 • Uwaga

  Uczniowie mieszkający w Rzeszowie po spełnieniu warunków posiadają prawo do bezpłatnych przejazdów. Więcej informacji uzyskasz w Punkcie Obsługi Podróżnego.

Strefa A

Strefa A+B

Strefa B

Studencki

250,00 zł

310,00 zł

220,00 zł

Uczniowski

315,00 zł

390,00 zł

275,00 zł


Bilet wakacyjny

Bilet dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów studiów stacjonarnych.

 • Ważny w godzinach 5:00-23:00

 • Uwaga

  Uczniowie mieszkający w Rzeszowie po spełnieniu warunków posiadają prawo do bezpłatnych przejazdów. Więcej informacji uzyskasz w Punkcie Obsługi Podróżnego.

Strefa A

Strefa A+B

Strefa B

Na 1 miesiąc wakacyjny

61,00 zł

73,00 zł

53,00 zł

Na 2 miesiące wakacyjne

102,00 zł

124,00 zł

89,00 zł

Gdzie kupić?

 • Biletomaty stacjonarne
 • Biletomaty mobilne
 • Aplikacje mobilne
 • Punkty stacjonarne
 • Sklep internetowy E-BILET
 • Bilety na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej

  Do zakupu biletu okresowego w automacie biletowym konieczne jest posiadanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej. Szczegóły w zakładce Rzeszowska Karta Miejska.

 • Zakup biletów okresowych możliwy jest w 48 biletomatach stacjonarnych na terenie Rzeszowa

  W biletomacie na terminalu Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka możliwy jest zakup wyłącznie biletów 5-dniowych.

 • Gotówka

  Biletomaty stacjonarne na terenie Rzeszowa przyjmują płatności bilonem, jak i banknotami.

 • Karta płatnicza

  Biletomaty stacjonarne na terenie Rzeszowa wyposażone są w terminale obsługujące karty zbliżeniowe, jak i z chipem, posiadają również pinpady do autoryzacji transakcji.

 • Biletomat na Porcie Lotniczym przyjmuje wyłącznie płatności bilonem oraz kartą zbliżeniową

 • Nieczynne biletomaty Dworzec główny PKP oraz Bardowskiego

  Na czas budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego nieczynne pozostają biletomaty przy Dworcu Głównym PKP oraz przy ul. Bardowskiego.

 • Tylko bilety 5-dniowe

  W automatach mobilnych możliwy jest zakup wyłącznie biletów 5-dniowych.

 • Bilety na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej

  Do zakupu biletu okresowego w automacie biletowym konieczne jest posiadanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej. Szczegóły w zakładce Rzeszowska Karta Miejska.

 • Biletomaty zamontowane są w niemal 90% pojazdów

  W automaty biletowe wyposażone są pojazdy w pomarańczowo-srebrnych barwach, za wyjątkiem autobusu o numerze 900.

 • Gotówka

  Biletomaty mobilne przyjmują płatności wyłącznie bilonem.

 • Karta płatnicza

  Biletomaty mobilne obsługują wyłącznie płatności zbliżeniowe.

Praca wre

Już wkrótce pojawią się tu nowe informacje!

Wyrobienie Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz zakup pełnej oferty biletów możliwy jest w Punktach Obsługi Podróżnego (POP), których lista znajduje się poniżej.

Punkty Obsługi Podróżnego:

 • Dworzec Lokalny, ul. Towarnickiego 7,
 • ul. Lisa-Kuli 20, obok przystanku Lisa-Kuli 02,
 • ul. Targowa 1, obok przystanku Targowa 01,
 • CH Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65,
 • CH Nowy Świat, ul. Krakowska 20,
 • ul. Trembeckiego 3, w biurowcu ZTM, obok przystanków Trembeckiego ZTM.
 • Uwaga

  W punkcie przy ul. Trembeckiego 3 nie ma możliwości wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej.

Szczegóły dotyczące POP znajdziesz tutaj

Praca wre

Już wkrótce pojawią się tu nowe informacje!

Praca wre

Już wkrótce pojawią się tu nowe informacje!

 • Taryfa przystankowa

  Opłata za przejazd zależy od liczby przejechanych przystanków – konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu.

 • Brak taryfy przesiadkowej

  Na elektronicznej portmonetce nie istnieje taryfa czasowa, ani przesiadkowa. Każdy kolejny rozpoczynany przejazd wiąże się z uiszczeniem opłaty.

Na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej istnieje taryfa rozliczania na podstawie liczby przystanków – Elektroniczna Portmonetka. Polega ona na rejestrowaniu wejścia oraz wyjścia poprzez przyłożenie karty do kasownika. W przypadku, gdy podróż trwa krócej niż 6 przystanków, część środków jest zwracana podczas wyjścia z autobusu. Ceny w tejże taryfie kształtują się następująco:

Bilet normalny

Liczba przejechanych przystanków

Strefa A

Strefa A+B

Strefa B

1

2,50 zł

3,10 zł

2,20 zł

2

3,50 zł

4,30 zł

3,10 zł

3

4,00 zł

5,00 zł

3,50 zł

4

4,30 zł

5,40 zł

3,80 zł

5

4,60 zł

5,70 zł

4,00 zł

6 i więcej

4,80 zł

6,00 zł

4,20 zł

Bilet ustawowy

Liczba przejechanych przystanków

Strefa A

Strefa A+B

Strefa B

1

1,25 zł

1,55 zł

1,10 zł

2

1,75 zł

2,15 zł

1,55 zł

3

2,00 zł

2,50 zł

1,75 zł

4

2,15 zł

2,70 zł

1,90 zł

5

2,30 zł

2,85 zł

2,00 zł

6 i więcej

2,40 zł

3,00 zł

2,10 zł

Bilet samorządowy

Liczba przejechanych przystanków

Strefa A

Strefa A+B

Strefa B

1

1,50 zł

1,85 zł

1,30 zł

2

2,10 zł

2,58 zł

1,85 zł

3

2,40 zł

3,00 zł

2,10 zł

4

2,58 zł

3,24 zł

2,28 zł

5

2,76 zł

3,42 zł

2,40 zł

6 i więcej

2,88 zł

3,58 zł

2,52 zł

Praca wre

Już wkrótce pojawią się tu nowe informacje!

Praca wre

Już wkrótce pojawią się tu nowe informacje!

Szczegóły dotyczące biletów znajdziesz na oficjalnej stronie Zarządu Transportu Miejskiego