Przejdź do treści

Ważne inaczej (cz. 1) [JAK JEST]

O jakich liniach mowa? O 1, 3, 4, 11, 15, 16, 28, 30, 59. Dużo ich, nieprawdaż? Dlatego w części 1 skupimy się wyłącznie na tych liniach, które kursują przez ul. Podkarpacką, czyli 3, 11, 15, 28, 30 i 59, pozostałe omówione zostaną w kolejnej części.

Dlaczego w tej części opisanych zostanie tak wiele linii? Ponieważ rozkłady tych linii są wzajemnie zsynchronizowane, dzięki czemu linie te dopełniają się. Pomimo, iż każda z tych linii kursuje co 30 minut lub rzadziej, współpraca ich sprawia, że komunikacja na wspólnych odcinkach jest regularna i częsta.

Trasy, częstotliwości i zależności

Tradycyjnie omawianie zaczniemy od zapoznania się z trasami poszczególnych linii. Linii nie będę omawiał w kolejności alfabetycznej, lecz w kolejności podobieństwa tras:

Linia nr 3 w podstawowym wariancie rozpoczyna się na przystanku Krakowska granica, jednak część kursów wykonuje kurs do Mrowli Otoki bądź Świlczy, następnie z ul. Krakowskiej linia skręca w al. Wyzwolenia, skąd ponownie skręca w ul. Ofiar Katynia na końcu której wyjeżdża ponownie w ul. Krakowską w kierunku centrum. Z ulicy Krakowskiej linia biegnie prosto Wiaduktem Śląskim i al. Piłsudskiego, aby na Rondzie Dmowskiego skręcić w al. Cieplińskiego, po czym biegnie ulicami Lisa – Kuli, Dąbrowskiego i Podkarpacką, której przedłużeniem jest ul. Lubomirskiego w miejscowości Boguchwała. Większość kursów kończy się na dworcu autobusowym w tejże miejscowości przy ul. Suszyckich, która jest kolejnym przedłużeniem ul. Lubomirskiego, jednak linia posiada również wariantowe kursy do miejscowości Lutoryż.
Linia posiada zróżnicowaną częstotliwość wynikającą z pory dnia oraz wykonywanych wariantów i waha się od ok. 16 minut do godziny. Przeciętnie linia kursuje co pół godziny w szczycie i co godzinę poza szczytem.

Linia nr 30 nie posiada kursów wariantowych, wszystkie kursy biegną następującą trasą: Mikołajczyka, Ofiar Katynia, Wyzwolenia, Okulickiego, Krakowska, Wiadukt Śląski, Piłsudskiego, Cieplińskiego, Lisa – Kuli, Dąbrowskiego, Podkarpacka, Bieszczadzka, Rymanowska, Matuszczaka. Jak widać trasa linii pokrywa się z linią 3 w wielu punktach: Najpierw linie spotykają się na ul. Ofiar Katynia, następnie od przystanków Krakowska Jedn. Wojskowa linie posiadają wspólną trasę, lecz linia 30 skręca w ul. Bieszczadzką obsługując bloki przy Rymanowskiej, skąd dociera do przystanku Matuszczaka pętla 04, gdzie kończy bieg.
Linia kursuje co 30 minut przez cały dzień. W rozkładzie jazdy uwzględnione jest pokrywanie się tras z linią nr 3, większość kursów na przystankach Ofiar Katynia kładka w kierunku “do centrum” kursuje naprzemiennie co 15 minut, niestety rozkładowo w kierunku “z centrum” nie jest to wykorzystane.

Linię nr 11 łączy z linią 30 wspólna pętla przy ul. Matuszczaka, skąd trasa biegnie wprost w ul. Podkarpacką, następnie Dąbrowskiego, Lisa – Kuli, Cieplińskiego, po czym na Rondzie Dmowskiego skręca w prawo w al. Piłsudskiego przejeżdżając przez Plac Wolności a po minięciu Mostu Lwowskiego wjeżdżając w ul. Lwowską. Na Rondzie Pobitno linia skręca w lewo w aleję Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, skąd ponownie skręca w ul. Konfederatów Barskich, by obsłużyć ul. Załęską, skąd wyjeżdża ulicą Sieciecha wracając na aleję Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego by, ze względu na brak przejazdu kolejowego na Załęskiej, przejechać wiaduktem nad torami linii 91 i po skręceniu na Rondzie Kuronia w ul. Rzecha ponownie pojawić się na ul. Załęskiej tylko po to, by skręcić w ul. Księżycową, skąd jadąc ulicami ks. Stączka i Potockiego dociera na pętle przy tejże ulicy.
Linia kursuje co ok. pół godziny przez cały dzień. W kierunku ul. Matuszczaka obie linie kursują z rozsunięciem odjazdów o ok. 12-18 minut, w efekcie na Matuszczaka docierając niemal naprzemiennie, w kierunku przeciwnym niestety zależność tras nie jest wykorzystana i linie wyjeżdżają z pętli ok. 3 minuty jedna po drugiej, by od ul. Podkarpackiej jechać w odstępie ok. 6 minut.

Linia nr 15 w centrum miasta ma trasę niemal identyczną do linii 11 realizując dość ważne i niedostatecznie skomunikowane połączenie głównych węzłów przesiadkowych: Pl. Wolności i Cieplińskiego. Od lipca 2022 roku, po fuzji z linią 38, trasa rozpoczyna się na ul. Zwięczyckiej, przy ujęciach wody MPWiK. Z ul. Zwięczyckiej wyjeżdża na ul. Podkarpacką, by po chwili wykonać przejazd kieszeniowy ulicą Jarową, co oznacza, że linia wjeżdża do końca ulicy obsługując przystanki i wraca na ul. Podkarpacką, po czym biegnie trasą linii 11 ulicami Dąbrowskiego, Lisa – Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego i Lwowską, gdzie na Rondzie Pobitno rozstaje się z “11-ką” jadąc prosto ul. Lwowską. Po obsłużeniu kilku przystanków skręcamy w lewo w ul. Bałtycką i ponownie w lewo w Morgową, obsługujemy przystanek Cienista cmentarz 01 i ulicą Cienistą, przecinając Lwowską, wjeżdżamy w ul. Olbrachta, na której końcu kończy się trasa linii. Przejazd przez ul. Bałtycką jest rozwiązaniem zarówno złym, ze względu na wydłużony czas przejazdu, jak i dobrym, ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu linia daje bezpośrednie połączenie ul. Olbrachta, gdzie istnieje dość młode osiedle mieszkaniowe z okolicą powstałej najbliższej szkoły – Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza.
Linia kursuje, podobnie jak pozostałe, z częstotliwością ok. 30 minut w szczycie i 60 minut poza szczytem (szczególnie na odcinku Piłsudskiego – Olbrachta). Na wspólnym odcinku z linią 11 kursuje mniej więcej na przemian – co ok. 12/18 minut.

Linia nr 28 jest tak na prawdę ostatnią z linii których rozkłady są zsynchronizowane. Jej trasa rozpoczyna się na Zajezdni MPK przy ul. Lubelskiej, po czym kieruje się w stronę centrum miasta wykonując przejazd przez Trembeckiego ZTM pętla 01. Na Rondzie Jana Pawła II zjeżdża w ul. Marszałkowską i kieruje się na wprost, przejeżdżając przez Wiadukt Tarnobrzeski, al. Cieplińskiego, Rondo Dmowskiego, kontynuuje bieg al. Cieplińskiego, Lisa – Kuli, Dąbrowskiego i Podkarpacką, gdzie skręca w ul. Beskidzką, z której skręca by wykonać przejazd kieszeniowy przez ul. Karkonoską i Racławówkę Doły a po powrocie na Beskidzką kończy bieg na pętli przy granicy miasta lub wariantowo kontynuuje trasę do przysiółka Zabierzów.
Linia kursuje co ok. pół godziny. Związek z pozostałymi liniami znajdziesz w dalszej części.

Linia nr 59 jest jedyną niezsynchronizowaną linią w omawianej wiązce (wspólnym przebiegu wielu linii). Trasę rozpoczyna na pętli Trembeckiego ZTM, po czym biegnie ulicami Trembeckiego, Siemieńskiego, Żółkiewskiego, Styki, Orzeszkowej, Batorego, Piłsudskiego, Cieplińskiego, Lisa-Kuli, Dąbrowskiego, Podkarpacką, aleją Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty, Zawiszy Czarnego, Architektów i ul. Przemysłową, gdzie kończy bieg na przystanku Przemysłowa U. Celny. W kierunku ul. Trembeckiego linia skręca z al. Piłsudskiego w ul. Asnyka i jej trasa docelowo biegnie ulicami Grottgera, Bardowskiego, Batorego, Styki i dalej bez zmian.
Linia kursuje co 30 minut przez cały dzień. Niestety kursy pokrywają się z linią 11, która ma podobną trasę. Czy brak synchronizacji z pozostałymi liniami jest zły? Otóż – nie, jedynie należy go właściwie wykorzystać: Linia może zostać zsynchronizowana z odjazdami na ul. Siemieńskiego, tworząc tamże z pozostałymi liniami dość dobrą ofertę komunikacyjną oraz może zostać skierowana ulicami Langiewicza, Chmaja i Wincentego Pola, gdzie dziś częstotliwości kursowania pozostawiają wiele do życzenia, umożliwiając jednocześnie likwidację nierentownych kursów linii tam dziś kursujących, dodatkowo kursy mogą uzupełniać połączenie Pl. Wolności z ul. Cieplińskiego, co wraz z linią 10 mogłoby zostać zrealizowane nawet co ok. 7,5 minuty w idealnym rozwiązaniu.

Efekty synchronizacji

Dzięki odpowiedniemu ułożeniu rozkładu jazdy Zarządowi Transportu Miejskiego udało się osiągnąć:

  • naprzemienne odjazdy z przystanków Ofiar Katynia kładka dwóch najszybszych linii w kierunku centrum,
  • dzięki synchronizacji linii 3, 11, 15, 28 i 30 uzyskano łączną częstotliwość 6 minut na odcinku ulic Dąbrowskiego i Podkarpackiej,
  • Regularne połączenie głównych węzłów przesiadkowych, jakimi są Pl. Wolności i Cieplińskiego,

za co Zarządowi należą się podziękowania.

Houston, mamy problem…

Jakie mogą być zatem wady, bądź problemy?
Z pewnością każdy pasażer wie jaki jest problem rzeszowskiej komunikacji miejskiej – opóźnienia. Natomiast to, co jest największym problemem tej wiązki wie nawet każdy kierowca – Rondo Pobitno. Niestety opóźnienie na jednej z linii bądź jednym z kierunków powoduje wspólną jazdę z liniami z innych kierunków i zwiększenie czasu oczekiwania na najbliższy kurs dowolnej linii. Sposobem na poprawienie sytuacji oraz zaoszczędzenie sporej sumy unikając podwyżek i cięcia kursów jest przede wszystkim udrażnianie obecnych i wytyczanie nowych buspasów, pozwala to nie tylko na szybszy przejazd, ale także na redukcję niezbędnych czasów wyrównawczych, koniecznych dziś do redukcji występujących opóźnień. Realny efekt takich działań jest jednak znacznie większy: Regularna i szybka komunikacja publiczna zachęciłaby do siebie wówczas nowych podróżnych, co przyniosłoby dodatkowe zyski, które można przekuć na zwiększenie częstotliwości kursowania lub obniżenie cen biletów. Ponadto linia nr 3 oraz linia nr 15 posiadają przerwy w kursowaniu bądź redukcje częstotliwości do 1 godziny, co negatywnie wpływa na regularność. Lekarstwem na ten problem byłoby wydłużenie kursów wariantowych linii 15 z Cieplińskiego 01 do Piłsudskiego U. Wojewódzki 03, gdzie możliwa jest przesiadka, oraz z Piłsudskiego U. Wojewódzki 06 do Cieplińskiego 02 ( oraz kursy linii 59 tak, aby jak najlepiej rekompensowały brakujące do pełnej synchronizacji kursy, zwłaszcza linii 3.