Ochrona Danych Osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest @sdk, wiadomość prywatna (PW), email: kontakt@komunikacja.rzeszow.pl

2. Warunkiem rejestracji na Forum jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia założenia konta, umożliwienia logowania do Forum, prowadzenia dyskusji oraz kontaktu poprzez pocztę elektroniczną.

3. Korzystanie z Forum wymaga przetwarzania następujących danych osobowych:
a) adres poczty elektronicznej (e-mail),
b) adres IP,
Ponadto, w przypadku podania przez Użytkownika, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:
c) imię i nazwisko,
d) wizerunek,
e) miejsce zamieszkania
f) data urodzenia,

4. Dane osobowe przetwarzane są do momentu usunięcia konta użytkownika lub pisemnego wycofania zgody na ich przetwarzanie. W celu usunięcia swojego konta należy skontaktować się z Administracją Forum. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podst. art. 13 ust. 2 lit. c) RODO nie wpływa na legalność przetwarzania w/w danych przed cofnięciem zgody.

5. Użytkownik może w dowolnym momencie żądać od Administracji dostępu, edycji oraz usunięcia danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem (patrz: pkt. 1)

7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.

8. Rejestracja na Forum przed ukończeniem 16. roku życia możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą prawnych opiekunów.

9. Użytkownik podczas procesu rejestracji potwierdza znajomość niniejszego dokumentu i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek rejestracji na Forum.

10. Data ostatniej aktualizacji: 2.09.2021r.